Umowa z dostawcą Internetu

Umowa z dostawcą internetu może być zawarta w biurze lub na odległość, czyli za pomocą Internetu. Taką drogą najczęściej przedłuża się umowy o dostawy Internetu. Tak jest wygodniej i szybciej. Nawet jeśli taka umowa jest potwierdzana przez Internet, to i tak zawsze dostaje się jej papierową wersję do podpisania. Umowa w wersji drukowanej jest dostarczana przez kuriera. Jeden jej egzemplarz trafia do klienta, drugi wraca do firmy, która dostarcza Internet.

Umowa o dostawy Internetu może być zawierana na roku lub dwa, raczej rzadko zdarza się, żeby czas trwania takiej umowy był dłuższy. Zdarzają się też umowy bezterminowe, ale rzadko. Każdy, kto zajmuje się dostarczaniem Internetu, chce mieć jednak pewność, że z danego klienta będzie miał zysk przynajmniej przez określony czas. Dlatego w przypadku dostaw Internetu obowiązują umowy terminowe. Tak jest też wygodniej dla osób korzystających z dostaw Internetu, bo przez jakiś czas nie muszą oni myśleć o tym, czy umowa o Internet jest ważna, czy nie.

About

No Comments

Leave a Comment